Dây chuyền sản xuất bìa carton 03,05,07 lớp tốc độ cao điều khiển bằng vi tính

Dây chuyền sản xuất bìa carton 03,05,07 lớp tốc độ cao điều khiển bằng vi tính

Liên hệ

Giá: Liên hệ.

+

Dây chuyền sản xuất bao bì carton 3,5,7 lớp đa chức năng được tổ hợp bởi các cụm máy chính như sau: Giá Nâng Cuộn giấy vô trục, Lô Sấy Nhiệt giấy mặt, Lô Sấy Nhiệt lớp giấy sóng, máy Tiếp Nối Giấy tự động, máy Cán sóng đơn mặt, Cầu Băng Tải, Lô Sấy Nhiệt đa tầng, máy Lên Keo, Giàn Sấy, máy Chia Khổ Cán Lằn, máy Cắt Tấm, máy Ra Giấy và Xếp Chồng tự động, hệ thống Sản Xuất tương, và hê thống điều khiển điện v.v……
+ Sản lượng giấy tốc độ khác nhau từ 60m/min-300m/min
+ Chiều rộng hợp lệ: 1400mm-2800mm.
+ Tổng chiều dài từ 65m đến 110m.

Sản phẩm cùng loại